26-27 października międzynarodowym seminarium sportowym w Paryżu uczestniczył trener Remigiusz Karpiński. Wyjazd odbył się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ełku.